Cíl výuky

Hlavním cílem tenisové školičky je všestranný rozvoj pohybových dovedností a získání základní tenisové techniky.

Tréninky jsou vedeny zábavnou a hravou formou s cílem získat zájem dětí. V první fázi trénování je kladen důraz na cvičení s míčem a s pomůckami s cílem získat cit pro míč, odhad odskoku míče a zlepšení pohybových dovedností dětí.

Další fáze je zaměřena na nácvik a procvičování základních tenisových úderů.

Kromě tréninku kladeného na správnou techniku jednotlivých úderů je část hodiny věnována i tenisovým hrám.

V hodinách se snažíme s dětmi hodně pracovat na koordinačních cvičeních, která jsou v raném věku velice důležitá a často se zanedbávají.

Při hraní ve skupince ve dvou a více dětech se snažíme hodinu vést co nejvíce možným efektivním způsobem, aby každé dítě bylo neustále tenisově zaměstnáno a nevznikaly žádné prostoje dítěte.

Pro nejmenší děti je určen minitenis, kde se děti učí hrát na menším rozměru hřiště se speciálními míči k tomu určenými.


Co je minitenis?

Minitenis je "zmenšený tenis" umožňující dětem ve věku od pěti let hrát tenis podobně jako hrají dospělí na "normálním" kurtu. Minitenis je menší a má nižší síť. Míče na minitenis jsou lehčí a měkčí, ke hraní se používají kratší a lehčí rakety.

Závodní hraní

Děti mohou hrát zápasy už od 6 let od kategorie minitenis, přes kategorii babytenis (8-9 let) a navázat na další katgorie ml. žáci (10-12 let), st. žáci (12-14 let) atd.

Pro šikovnější děti, jenž by se tenisu chtěli věnovat více a rádi by vyzkoušeli tenis závodně, je možnost hraní mistrovských utkání na kurtech TO Bohemians Praha, kde rovněž trenérsky působíme.