Tenisové Kempy

O letních prázdninách je možno přihlásit své děti na tenisový kemp, veškeré informace ohledně kempů jsou uvedeny na: http://www.internationaltenniscamps.com